TIEDOTTEET

Ota yhteyttä

TIEDOTTEET

Ota yhteyttä

TIEDOTTEET

Ota yhteyttä

 

Talousvedenlaatu vuonna 2023

Virtain Vesiosuuskunnan jakama vesi oli suoritettujen valvontatutkimusten perusteella hyvälaatuista talousvettä, joka täytti Sosiaali- ja Terveysministeriön (STM) asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset.


Veden laatua tarkkailtiin voimassa olevan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vesinäytteet tutkittiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratoriossa Tampereella sekä alihankintana Eurofins Oy:n laboratoriossa Lahdessa.


Verkostovesi

 • Mikrobiologisissa tutkimuksissa ei havaittu tauteja aiheuttavia bakteereja ja laatu oli terveydellisiltä ominaisuuksiltaan moitteetonta.
 • Veden laatu oli hyvä myös kemiallisilta ominaisuuksiltaan. Terveydellisin perustein annettuja kemiallisten aineiden enimmäispitoisuuksien raja-arvoja ei ylitetty minkään tutkitun aineen osalta.


Alla muutamia veden käyttäjien kannalta merkityksellisiä tutkimustulosten keskiarvoja:

 

Keskiarvo

STM:n laatuvaatimus (v)/suositusarvo (s)

kolif. bakt., E.coli, suolistop. enterokokit

0 pmy/100 ml

0 pmy/100 ml (v)

heterotrofinen pesäkeluku

0 pmy/ml

 

rauta

< 10 μg/l

< 200 μg/l (s)

mangaani

< 1 μg/l

< 50 μg/l (s)

fluoridi

0,19 mg/l

< 1,5 mg/l (v)

kloridi

7,7 mg/l

< 250 mg/l (s)

natrium

6,2 mg/l

< 200 mg/l (s)

nitraatin ja nitriitin summa

2,2 mg/l

< 49 mg/l (v)

sulfaatti

7,7 mg/l

< 250 mg/l (s)

pH

8,1

6,5–9,5 (s)

sähkönjohtavuus

160 μS/cm

< 2500 μS/cm (s)

alkaliteetti

1,2 mmol/l

> 0,6 mmol/l

kokonaiskovuus

0,65 mmol/l (vesi on pehmeää)

 

korroosioindeksi

3,2

> 1,5

torjunta-aineet yhteensäEi todettu

< 0,50 μg/l (v)

VIRTAIN VESIOSUUSKUNNAN

VARSINAINEN VUOSIKOKOUS

Paikka: Vesiosuuskunnan kokoustilat, Lakarintie 6

Aika:   tiistaina 23.5.2023 klo 17.00

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15§:ssä määrätyt asiat

Hallitus

 

Talousvedenlaatu vuonna 2022

Virtain Vesiosuuskunnan jakama vesi oli suoritettujen valvontatutkimusten perusteella hyvälaatuista talousvettä, joka täytti Sosiaali- ja Terveysministeriön (STM) asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset.


Veden laatua tarkkailtiin voimassa olevan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vesinäytteet tutkittiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratoriossa Tampereella sekä alihankintana Eurofins Oy:n laboratoriossa Lahdessa.


Verkostovesi

 • Mikrobiologisissa tutkimuksissa ei havaittu tauteja aiheuttavia bakteereja ja laatu oli terveydellisiltä ominaisuuksiltaan moitteetonta.
 • Veden laatu oli hyvä myös kemiallisilta ominaisuuksiltaan. Terveydellisin perustein annettuja kemiallisten aineiden enimmäispitoisuuksien raja-arvoja ei ylitetty minkään tutkitun aineen osalta.


Alla muutamia veden käyttäjien kannalta merkityksellisiä tutkimustulosten keskiarvoja:

 

Keskiarvo

STM:n laatuvaatimus (v)/suositusarvo (s)

kolif. bakt., E.coli, suolistop. enterokokit

0 pmy/100 ml

0 pmy/100 ml (v)

heterotrofinen pesäkeluku

1 pmy/ml

 

rauta

< 10 μg/l

< 200 μg/l (s)

mangaani

< 1 μg/l

< 50 μg/l (s)

fluoridi

0,13 mg/l

< 1,5 mg/l (v)

kloridi

7,8 mg/l

< 250 mg/l (s)

natrium

5,9 mg/l

< 200 mg/l (s)

nitraatin ja nitriitin summa

1,6 mg/l

< 49 mg/l (v)

sulfaatti

8,0 mg/l

< 250 mg/l (s)

pH

8,1

6,5–9,5 (s)

sähkönjohtavuus

159 μS/cm

< 2500 μS/cm (s)

alkaliteetti

1,2 mmol/l

> 0,6 mmol/l

kokonaiskovuus

0,66 mmol/l (vesi on pehmeää)

 

korroosioindeksi

3,1

> 1,5

torjunta-aineet yhteensäEi todettu

< 0,50 μg/l (v)

Sivun koriste

Työnhakuilmoitus: 25.8.2022

Päivitys 30.9.2022 Työpaikka avoinna edelleen, hakua jatketaan toistaiseksi

 

Päivitys 1.12.2022   AVOINNA OLLUT TYÖPAIKKA TÄYTETTY 


VESILAITOKSEN HOITAJA / VIRTAIN VESIOSUUSKUNTA

 

Virtain Vesiosuuskunta on v.1953 perustettu yleinen vesihuoltolaitos, joka vastaa talousveden hankinnasta ja jakelusta Virtain kaupungin keskustaajamassa sekä lähialueilla sijaitsevilla haja-asutusalueilla. Lisäksi osuuskunta toimittaa tukkuvettä muille haja-asutusalueiden vesiosuuskunnille.

Haemme vakituiseen työsuhteeseen vesilaitoksen hoitajaa. Vesilaitoksen hoitajan monipuolisiin tehtäviin kuuluu mm. vedenottamoiden ja vedenkäsittelylaitosten huolto- ja ylläpitotehtävät sekä niiden käytön valvonta, vesihuoltoverkoston rakentaminen putkiasennustöineen uudisrakennus- ja saneeraustyömailla sekä vesijohtovuotojen korjaustyöt. Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen vesilaitoksen varallaolopäivystysvuoroihin.

Tehtävä edellyttää vastuullista otetta ja kykyä oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme putkiasennus- ja vesihuoltoalan kokemusta sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja mm. asiakkaiden kanssa toimiessa. Työnantaja tarjoaa mahdollisuuden työn ohessa tapahtuvaan lisäkouluttautumiseen esim. vesihuoltoalan ammattitutkintoon tai vesihuoltomestariksi.

Tehtävän kelpoisuusehtona on teknillisen alan ammatillinen koulutus, perus ATK-osaaminen ja vähintään B-ajokortti. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Hyväksyttävä lääkärintodistus on toimitettava ennen tehtävän vastaanottamista. Hakemuksessa tulee esittää palkkatoive. Työt alkavat sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan AVAINTES-työehtosopimusta.

Hakemukset ja liitteet tulee toimittaa sähköisesti toimisto@virtainvesi.fi tai postitse osoitteella: Virtain Vesiosuuskunta, PL 101, 34801 VIRRAT. Hakemukset tulee olla perillä viimeistään 22.9.2022. (Päivitys 30.9.2022 Työpaikka avoinna edelleen, hakua jatketaan toistaiseksi)

Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Juha Stenberg 0500-632835, juha.stenberg@virtainvesi.fi

Sivun koriste

VIRTAIN VESIOSUUSKUNNAN

VARSINAINEN KOKOUS

Paikka: Vesiosuuskunnan kokoustilat, Lakarintie 6

Aika: 8.6.2021 alkaen klo 18.00

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15.§:ssä määrätyt asiat.

Hallitus

VIRTAIN VESIOSUUSKUNNAN
VARSINAINEN KOKOUS

Paikka: Vesiosuuskunnan kokoustilat, Lakarintie 6.
Aika: 9.6.2020 alkaen klo 18.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15.§:ssä määrätyt asiat.
Hallitus

 

Talousveden laatu vuonna 2019

Virtain Vesiosuuskunnan jakama vesi oli suoritettujen valvontatutkimusten perusteella hyvälaatuista talousvettä, joka täytti Sosiaali- ja Terveysministeriön (STM) asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset.


Veden laatua tarkkailtiin voimassa olevan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vesinäytteet tutkittiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratoriossa Tampereella sekä alihankintana Eurofins Oy:n laboratoriossa Lahdessa.


Verkostovesi

 • Mikrobiologisissa tutkimuksissa ei havaittu tauteja aiheuttavia bakteereja ja laatu oli terveydellisiltä ominaisuuksiltaan moitteetonta.
 • Veden laatu oli hyvä myös kemiallisilta ominaisuuksiltaan. Terveydellisin perustein annettuja kemiallisten aineiden enimmäispitoisuuksien raja-arvoja ei ylitetty minkään tutkitun aineen osalta.


Alla muutamia veden käyttäjien kannalta merkityksellisiä tutkimustulosten keskiarvoja:

 

Keskiarvo

STM:n laatuvaatimus (v)/suositusarvo (s)

kolif. bakt., E.coli, suolistop. enterokokit

0 pmy/100 ml

0 pmy/100 ml (v)

heterotrofinen pesäkeluku

2 pmy/ml

 

rauta

< 10 μg/l

< 200 μg/l (s)

mangaani

< 1 μg/l

< 50 μg/l (s)

fluoridi

0,19 mg/l

< 1,5 mg/l (v)

kloridi

9,9 mg/l

< 250 mg/l (s)

natrium

6,8 mg/l

< 200 mg/l (s)

nitraatin ja nitriitin summa

2,0 mg/l

< 49 mg/l (v)

sulfaatti

9,9 mg/l

< 250 mg/l (s)

pH

8,0

6,5–9,5 (s)

sähkönjohtavuus

175 μS/cm

< 2500 μS/cm (s)

alkaliteetti

1,4 mmol/l

> 0,6 mmol/l

kokonaiskovuus

0,73 mmol/l = 4,1 0dH, (vesi on pehmeää)

 

korroosioindeksi

2,9

> 1,5

torjunta-aineet yhteensä< 0,02 μg/l

< 0,50 μg/l (v)

Raakavesi
Raakavetenä käytettiin pelkästään pohjavettä, joka otettiin Puttosharjun, Jäähdyspohjan ja Kukkokankaan pohjavesialueilta. Vedenottamoiden raakavesistä tehdyissä tutkimuksissa ei havaittu vuoden aikana STM:n asettamien raja-arvojen ylittäviä pitoisuuksia minkään tutkitun aineen osalta.


Veden käsittely

Putkistokorroosion ehkäisemiseksi vesi käsiteltiin alkaloimalla käyttäen menetelmänä kalkkikivisepelisuodatusta. Käsittelylaitoksilta kulutukseen lähtevän talousveden mikrobiologinen laatu varmistettiin UV-desinfioinnilla. Veden käsittelyssä ei käytetty mitään kemikaaleja.


Lisätiedot

Veden laatua koskeviin tiedusteluihin vastaavat toimitusjohtaja Juha Stenberg 0500 632 835 ja terveystarkastaja Juha Korpela 0400 970 099.


19.2.2020

Virtain Vesiosuuskunta jatkaa etäluettavien vesimittareiden vaihtotyötä jatkuvana hankkeena kaupungin alueella.

29.11.2019
Virtain Vesiosuuskunta korottaa käyttömaksun ja perusmaksujen hintoja 8 % 1.1.2020 alkaen.

10.5.2019
Virtain Vesiosuuskunnan varsinainen kokousPaikka: Vesiosuuskunnan kokoustilat, Lakarintie 6Aika: 20.5.2019 klo 18.00Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15§:ssä määrätyt asiat.

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018

Toimintakertomus 2018

Tilinpäätös 2018


Hallitus
5.4.2019

Talousveden laatu vuonna 2018

Virtain Vesiosuuskunnan jakama vesi oli suoritettujen valvontatutkimusten perusteella hyvälaatuista talousvettä, joka täytti Sosiaali- ja Terveysministeriön (STM) asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset.


Veden laatua tarkkailtiin voimassa olevan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vesinäytteet tutkittiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratoriossa Tampereella sekä alihankintana Eurofins Oy:n laboratoriossa Lahdessa.


Verkostovesi

 • Mikrobiologisissa tutkimuksissa ei havaittu tauteja aiheuttavia bakteereja ja laatu oli terveydellisiltä ominaisuuksiltaan moitteetonta.
 • Veden laatu oli hyvä myös kemiallisilta ominaisuuksiltaan. Terveydellisin perustein annettuja kemiallisten aineiden enimmäispitoisuuksien raja-arvoja ei ylitetty minkään tutkitun aineen osalta.


Alla muutamia veden käyttäjien kannalta merkityksellisiä tutkimustulosten keskiarvoja:

Keskiarvo

STM:n laatuvaatimus (v)/suositusarvo (s)

kolif. bakt., E.coli, suolistop. enterokokit

0 pmy/100 ml

0 pmy/100 ml (v)

heterotrofinen pesäkeluku

3 pmy/ml

rauta

< 10 μg/l

< 200 μg/l (s)

mangaani

< 1 μg/l

< 50 μg/l (s)

fluoridi

0,16 mg/l

< 250 mg/l (s)

kloridi

7,3 mg/l

< 200 mg/l (s)

natrium

5,8 mg/l

< 49 mg/l (v)

sulfaatti

8,4 mg/l

< 250 mg/l (s)

pH

8,1

6,5–9,5 (s)

sähkönjohtavuus

158 μS/cm

< 2500 μS/cm (s)

alkaliteetti

1,4 mmol/l

> 0,6 mmol/l

kokonaiskovuus

0,75 mmol/l = 3,7 0dH, (vesi on pehmeää)

korroosioindeksi

3,7

> 1,5

torjunta-aineet yhteensä

< 0,02 μg/l

< 0,50 μg/l (v)

Raakavesi

Raakavetenä käytettiin pelkästään pohjavettä, joka otettiin Puttosharjun, Jäähdyspohjan ja Kukkokankaan pohjavesialueilta. Vedenottamoiden raakavesistä tehdyissä tutkimuksissa ei havaittu vuoden aikana STM:n asettamien raja-arvojen ylittäviä pitoisuuksia minkään tutkitun aineen osalta.

Veden käsittely
Putkistokorroosion ehkäisemiseksi vesi käsiteltiin alkaloimalla käyttäen menetelmänä kalkkikivisepelisuodatusta. Käsittelylaitoksilta kulutukseen lähtevän talousveden mikrobiologinen laatu varmistettiin UV-desinfioinnilla. Veden käsittelyssä ei käytetty mitään kemikaaleja.

Lisätiedot
Veden laatua koskeviin tiedusteluihin vastaavat toimitusjohtaja Juha Stenberg 0500 632 835 ja terveystarkastaja Juha Korpela 0400 970 099.

26.7.2017

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016

Toimintakertomus-2016.pdf

Tilinpaatos-2016.pdf

12.5.2017

Kankaan vedenkäsittelylaitoksella on tehty määräaikaishuoltotyö 11.5.2017 kalkkikivisuodatinaltaaseen. Huollon yhteydessä allasta on desinfioitu natriumhypokloriitilla, josta on aiheutunut kloorinhajua vesijohtoveteen jossain osissa Virtain keskustaa. Natrimhypokloriitti on turvallinen desinfiointiaine, josta ei ole vaaraa terveydelle pieninä pitoisuuksina. Vedenkäsittelyaltaan huuhtelu on kertaluonteinen toimenpide, joten kloorinhaju poistuu pian.

Talousveden laatu vuonna 2017

Virtain Vesiosuuskunnan jakama vesi oli suoritettujen valvontatutkimusten perusteella hyvälaatuista talousvettä, joka täytti Sosiaali- ja Terveysministeriön (STM) asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset.

Veden laatua tarkkailtiin voimassa olevan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vesinäytteet tutkittiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratoriossa Tampereella sekä alihankintana Eurofins Oy:n laboratoriossa Lahdessa.

Verkostovesi

 • Mikrobiologisissa tutkimuksissa ei havaittu tauteja aiheuttavia bakteereja ja laatu oli terveydellisiltä ominaisuuksiltaan moitteetonta.
 • Veden laatu oli hyvä myös kemiallisilta ominaisuuksiltaan. Terveydellisin perustein annettuja kemiallisten aineiden enimmäispitoisuuksien raja-arvoja ei ylitetty minkään tutkitun aineen osalta.
Alla muutamia veden käyttäjien kannalta merkityksellisiä tutkimustulosten keskiarvoja:

Keskiarvo

STM:n laatuvaatimus (v)/suositusarvo (s)

kolif. bakt., E.coli, suolistop. enterokokit

0 pmy/100 ml0 pmy/100 ml (v)
heterotrofinen pesäkeluku0 pmy/ml
rauta< 10 μg/l< 200 μg/l (s)
mangaani< 1 μg/l< 50 μg/l (s)
fluoridi0,16 mg/l< 1,5 mg/l (v)
kloridi6,6 mg/l< 250 mg/l (s)
natrium6,3 mg/l< 200 mg/l (s)
nitraatin ja nitriitin summa1,9 mg/l< 49 mg/l (v)
sulfaatti8,9 mg/l

< 250 mg/l (s)

pH8,1

6,5–9,5 (s)

sähkönjohtavuus

158 μS/cm

< 2500 μS/cm (s)

alkaliteetti1,2 mmol/l

> 0,6 mmol/l

kokonaiskovuus0,66 mmol/l = 3,7 0dH, (vesi on pehmeää)
korroosioindeksi3,2> 1,5
torjunta-aineet yhteensä< 0,03 μg/l

< 0,50 μg/l (v)

Raakavesi

Raakavetenä käytettiin pelkästään pohjavettä, joka otettiin Puttosharjun, Jäähdyspohjan ja Kukkokankaan pohjavesialueilta. Vedenottamoiden raakavesistä tehdyissä tutkimuksissa ei havaittu vuoden aikana STM:n asettamien raja-arvojen ylittäviä pitoisuuksia minkään tutkitun aineen osalta.

Veden käsittely
Putkistokorroosion ehkäisemiseksi vesi käsiteltiin alkaloimalla käyttäen menetelmänä kalkkikivisepelisuodatusta. Käsittelylaitoksilta kulutukseen lähtevän talousveden mikrobiologinen laatu varmistettiin UV-desinfioinnilla. Veden käsittelyssä ei käytetty mitään kemikaaleja.

Lisätiedot
Veden laatua koskeviin tiedusteluihin vastaavat toimitusjohtaja Juha Stenberg 0500 632 835 ja terveystarkastaja Juha Korpela 0400 970 099.

26.7.2017

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016

Toimintakertomus-2016.pdf

Tilinpaatos-2016.pdf

12.5.2017

Kankaan vedenkäsittelylaitoksella on tehty määräaikaishuoltotyö 11.5.2017 kalkkikivisuodatinaltaaseen. Huollon yhteydessä allasta on desinfioitu natriumhypokloriitilla, josta on aiheutunut kloorinhajua vesijohtoveteen jossain osissa Virtain keskustaa. Natrimhypokloriitti on turvallinen desinfiointiaine, josta ei ole vaaraa terveydelle pieninä pitoisuuksina. Vedenkäsittelyaltaan huuhtelu on kertaluonteinen toimenpide, joten kloorinhaju poistuu pian.

Talousveden laatu vuonna 2016

Virtain Vesiosuuskunnan jakama vesi oli suoritettujen valvontatutkimusten perusteella hyvälaatuista talousvettä, joka täytti Sosiaali- ja Terveysministeriön (STM) asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset.

Veden laatua tarkkailtiin voimassa olevan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vesinäytteet tutkittiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratoriossa Tampereella sekä alihankintana Ramboll Analytics Oy:n laboratoriossa Lahdessa.

Verkostovesi

 • Mikrobiologisissa tutkimuksissa ei havaittu tauteja aiheuttavia bakteereja ja laatu oli terveydellisiltä ominaisuuksiltaan moitteetonta.
 • Veden laatu oli hyvä myös kemiallisilta ominaisuuksiltaan. Terveydellisin perustein annettuja kemiallisten aineiden enimmäispitoisuuksien raja-arvoja ei ylitetty minkään tutkitun aineen osalta.

Alla muutamia veden käyttäjien kannalta merkityksellisiä tutkimustulosten keskiarvoja:

Keskiarvo

STM:n laatuvaatimus (v)/suositusarvo (s)

kolif. bakt., E.coli, suolistop. enterokokit

0 pmy/100 ml

0 pmy/100 ml (v)

heterotrofinen pesäkeluku

< 2 pmy/ml

rauta

< 1 μg/l

< 200 μg/l (s)

mangaani

0,16 mg/l

< 50 μg/l (s)

fluoridi

0,16 mg/l

< 1,5 mg/l (v)

kloridi

6,6 mg/l

< 250 mg/l (s)

natrium

6,3 mg/l

< 200 mg/l (s)

nitraatin ja nitriitin summa

1,9 mg/l

< 49 mg/l (v)

sulfaatti

8,9 mg/l

< 250 mg/l (s)

pH

8,1

6,5–9,5 (s)

sähkönjohtavuus

158 μS/cm

< 2500 μS/cm (s)

alkaliteetti

1,2 mmol/l

> 0,6 mmol/l

kokonaiskovuus

0,66 mmol/l = 3,7 0dH, (vesi on pehmeää)

korroosioindeksi3,2> 1,5
torjunta-aineet yhteensä< 0,03 μg/l< 0,50 μg/l (v)

Raakavesi

Raakavetenä käytettiin pelkästään pohjavettä, joka otettiin Puttosharjun, Jäähdyspohjan ja Kukkokankaan pohjavesialueilta. Vedenottamoiden raakavesistä tehdyissä tutkimuksissa ei havaittu vuoden aikana STM:n asettamien raja-arvojen ylittäviä pitoisuuksia minkään tutkitun aineen osalta.

Veden käsittely
Putkistokorroosion ehkäisemiseksi vesi käsiteltiin alkaloimalla käyttäen menetelmänä kalkkikivisepelisuodatusta. Käsittelylaitoksilta kulutukseen lähtevän talousveden mikrobiologinen laatu varmistettiin UV-desinfioinnilla. Veden käsittelyssä ei käytetty mitään kemikaaleja.

Lisätiedot
Veden laatua koskeviin tiedusteluihin vastaavat toimitusjohtaja Juha Stenberg 0500 632 835 ja terveystarkastaja Juha Korpela 0400 970 099.

8.12.2016

VESIMITTAREIDEN LUENTA

1. Vesimittarit luetaan laitoksen toimesta Siekkisen, Puttosen ja Tapiolan lukupiireissä 15.12.2016 - 10.01.2017 välisenä aikana.

Muille asiakkaillemme lähetämme mittarinlukukortit, jotka pyydämme palauttamaan asianmukaisesti täytettyinä 05.01.2017 mennessä postitse tai suoraan katuosoitteeseemme Lakarintie 6, 34800 Virrat.

Mittarinlukemanne voitte ilmoittaa myös kotisivuillamme www.virtainvesi.fi

Sähköpostiosoitteeseemme vesi.osuus@phpoint.fi tai tekstiviestillä 044 053 1525.

2. Vesihuoltolaitoksen taksaan ei tule muutoksia vuonna 2017.

Veden käyttömaksu on edelleen verollisena 1,20 €/m3.

8.12.2016

Virtain Vesiosuuskunnan hallitus on valinnut uudet henkilöt toimitusjohtajan sekä toimistonhoitajan tehtäviin.

Toimitusjohtajaksi on valittu rakennusmestari Juha Stenberg Ruovedeltä.
Toimistonhoitajaksi on valittu merkonomi Anu Hakala Virroilta.

Molemmat aloittavat tehtävänsä 1.1.2017.

Talousveden laatu vuonna 2015

Virtain vesiosuuskunnan jakama vesi oli suoritettujen valvontatutkimusten perusteella hyvälaatuista talousvettä, joka täytti Sosiaali- ja Terveysministeriön (STM) asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset.


Veden laatua tarkkailtiin voimassa olevan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vesinäytteet tutkittiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratoriossa Tampereella sekä alihankintana Ramboll Analytics Oy:n laboratoriossa Lahdessa.

Verkostovesi


 • Mikrobiologisissa tutkimuksissa ei havaittu tauteja aiheuttavia bakteereja ja laatu oli terveydellisiltä ominaisuuksiltaan moitteetonta.
 • Veden laatu oli hyvä myös kemiallisilta ominaisuuksiltaan. Terveydellisin perustein annettuja kemiallisten aineiden enimmäispitoisuuksien raja-arvoja ei ylitetty minkään tutkitun aineen osalta.
Alla muutamia veden käyttäjien kannalta merkityksellisiä tutkimustulosten keskiarvoja:
KeskiarvoSTM:n laatuvaatimus (v)/suositusarvo (s)
kolif. bakt., E.coli, suolistop. enterokokit0 pmy/100 ml0 pmy/100 ml (v)
heterotrofinen pesäkeluku2 pmy/ml
rauta< 10 μg/l< 200 μg/l (s)
mangaani< 1 μg/l< 50 μg/l (s)
fluoridi0,20 mg/l< 1,5 mg/l (v)
kloridi6,9 mg/l< 250 mg/l (s)
natrium5,8 mg/l< 200 mg/l (s)
nitraatin ja nitriitin summa1,9 mg/l< 49 mg/l (v)
sulfaatti8,6 mg/l< 250 mg/l (s)
pH8,16,5–9,5 (s)
sähkönjohtavuus159 μS/cm< 2500 μS/cm (s)
alkaliteetti1,2 mmol/l> 0,6 mmol/l
kokonaiskovuus0,65 mmol/l = 3,6 0dH, (vesi on pehmeää)
korroosioindeksi3,2> 1,5
torjunta-aineet yhteensä< 0,03 μg/l< 0,50 μg/l (v)

Raakavesi

Raakavetenä käytettiin pelkästään pohjavettä, joka otettiin Puttosharjun, Jäähdyspohjan ja Kukkokankaan pohjavesialueilta. Vedenottamoiden raakavesistä tehdyissä tutkimuksissa ei havaittu vuoden aikana STM:n asettamien raja-arvojen ylittäviä pitoisuuksia minkään tutkitun aineen osalta.

Veden käsittely
Putkistokorroosion ehkäisemiseksi vesi käsiteltiin alkaloimalla käyttäen menetelmänä kalkkikivisepelisuodatusta. Käsittelylaitoksilta kulutukseen lähtevän talousveden mikrobiologinen laatu varmistettiin UV-desinfioinnilla. Veden käsittelyssä ei käytetty mitään kemikaaleja.

Lisätiedot
Veden laatua koskeviin tiedusteluihin vastaavat toimitusjohtaja Juha Stenberg 0500 632 835 ja terveystarkastaja Juha Korpela 0400 970 099.