Tiedotteet

29.11.2019

Virtain Vesiosuuskunta korottaa käyttömaksun ja perusmaksujen hintoja 8% 1.1.2020 alkaen.

10.5.2019

Virtain Vesiosuuskunnan varsinainen kokous

Paikka: Vesiosuuskunnan kokoustilat, Lakarintie 6

Aika: 20.5.2019 klo 18.00

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15§:ssä määrätyt asiat.

Hallitus

5.4.2019

TALOUSVEDEN LAATU V. 2018

Virtain Vesiosuuskunnan jakama vesi oli suoritettujen valvontatutkimusten perusteella  hyvälaatuista talousvettä, joka täytti Sosiaali- ja Terveysministeriön (STM) asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset.

Veden laatua tarkkailtiin voimassa olevan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vesinäytteet tutkittiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratoriossa Tampereella sekä alihankintana Eurofins Oy:n laboratoriossa Lahdessa.

Verkostovesi

 • Mikrobiologisissa tutkimuksissa ei havaittu tauteja aiheuttavia bakteereja ja laatu oliterveydellisiltä ominaisuuksiltaan moitteetonta.
 • Veden laatu oli hyvä myös kemiallisilta ominaisuuksiltaan. Terveydellisin perustein annettuja kemiallisten aineiden enimmäispitoisuuksien raja-arvoja ei ylitetty minkään tutkitun aineen osalta.
 • Alla muutamia veden käyttäjien kannalta merkityksellisiä tutkimustulosten keskiarvoja:
keskiarvo  STM:n laatuvaatimus (v)/suositusarvo (s)
kolif. bakt., E.coli, suolistop. enterokokit 0 pmy/100 ml 0 pmy/100 ml (v)
heterotrofinen pesäkeluku 3 pmy/ml
rauta < 10 μg/l < 200 μg/l          (s)
mangaani < 1 μg/l < 50 μg/l            (s)
fluoridi 0,16 mg/l < 1,5   mg/l        (v)
kloridi 7,3   mg/l < 250 mg/l         (s)
natrium 5,8   mg/l < 200 mg/l         (s)
nitraatin ja nitriitin summa 1,9  mg/l <   49 mg/l         (v)
sulfaatti 8,4   mg/l < 250 mg/l         (s)
pH 8,1 6,5 – 9,5         (s)
sähkönjohtavuus 158 μS/cm < 2500 μS/cm     (s)
alkaliteetti 1,4   mmol/l > 0,6 mmol/l
kokonaiskovuus 0,75 mmol/l = 3,7 0dH, (vesi on pehmeää)
korroosioindeksi 3,7 > 1,5
torjunta-aineet yhteensä < 0,02 μg/l < 0,50 μg/l         (v)

Raakavesi
Raakavetenä käytettiin pelkästään pohjavettä, joka otettiin Puttosharjun, Jäähdyspohjan ja Kukkokankaan pohjavesialueilta. Vedenottamoiden raakavesistä tehdyissä tutkimuksissa ei havaittu vuoden aikana STM:n asettamien raja-arvojen ylittäviä pitoisuuksia minkään tutkitun aineen osalta.

Veden käsittely
Putkistokorroosion ehkäisemiseksi vesi käsiteltiin alkaloimalla käyttäen menetelmänä  kalkkikivisepelisuodatusta. Käsittelylaitoksilta kulutukseen lähtevän talousveden mikro-biologinen laatu varmistettiin UV-desinfioinnilla. Veden käsittelyssä ei käytetty mitään kemikaaleja.

Lisätiedot
Veden laatua koskeviin tiedusteluihin vastaavat toimitusjohtaja Juha Stenberg 0500-632 835 ja terveystarkastaja Juha Korpela 0400-970 099.                          

14.3.2019

VESIMITTAREIDEN VAIHTO

Virtain Vesiosuuskunta jatkaa etäluettavien vesimittareiden vaihtoa kuluvan kevään aikana Keiturin ja Penkkivuoren alueilla.

Työ suoritetaan normaalina mittareiden huolto-ohjelmaan kuuluvana toimenpiteenä ja on kiinteistöille maksuton.

9.5.2018

Virtain Vesiosuuskunnan varsinainen kokous

Paikka: Vesiosuuskunnan kokoustilat, Lakarintie 6

Aika: 16.5.2018 klo 18.00

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15§:ssä määrätyt asiat.

Hallitus

8.2.2018

TALOUSVEDEN LAATU V. 2017

Virtain Vesiosuuskunnan jakama vesi oli suoritettujen valvontatutkimusten perusteella  hyvälaatuista talousvettä, joka täytti Sosiaali- ja Terveysministeriön (STM) asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset.

Veden laatua tarkkailtiin voimassa olevan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vesinäytteet tutkittiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratoriossa Tampereella sekä alihankintana Eurofins Oy:n laboratoriossa Lahdessa.

Verkostovesi

 • Mikrobiologisissa tutkimuksissa ei havaittu tauteja aiheuttavia bakteereja ja laatu oliterveydellisiltä ominaisuuksiltaan moitteetonta.
 • Veden laatu oli hyvä myös kemiallisilta ominaisuuksiltaan. Terveydellisin perustein annettuja kemiallisten aineiden enimmäispitoisuuksien raja-arvoja ei ylitetty minkään tutkitun aineen osalta.
 • Alla muutamia veden käyttäjien kannalta merkityksellisiä tutkimustulosten keskiarvoja:
keskiarvo  STM:n laatuvaatimus (v)/suositusarvo (s)
kolif. bakt., E.coli, suolistop. enterokokit 0 pmy/100 ml 0 pmy/100 ml (v)
heterotrofinen pesäkeluku 0 pmy/ml
rauta < 10 μg/l < 200 μg/l          (s)
mangaani < 1 μg/l < 50 μg/l            (s)
fluoridi 0,16 mg/l < 1,5   mg/l        (v)
kloridi 6,6   mg/l < 250 mg/l         (s)
natrium 6,3   mg/l < 200 mg/l         (s)
nitraatin ja nitriitin summa 1,9  mg/l <   49 mg/l         (v)
sulfaatti 8,9   mg/l < 250 mg/l         (s)
pH 8,1 6,5 – 9,5         (s)
sähkönjohtavuus 158 μS/cm < 2500 μS/cm     (s)
alkaliteetti 1,2   mmol/l > 0,6 mmol/l
kokonaiskovuus 0,66 mmol/l = 3,7 0dH, (vesi on pehmeää)
korroosioindeksi 3,2 > 1,5
torjunta-aineet yhteensä < 0,03 μg/l < 0,50 μg/l         (v)

Raakavesi
Raakavetenä käytettiin pelkästään pohjavettä, joka otettiin Puttosharjun, Jäähdyspohjan ja Kukkokankaan pohjavesialueilta. Vedenottamoiden raakavesistä tehdyissä tutkimuksissa ei havaittu vuoden aikana STM:n asettamien raja-arvojen ylittäviä pitoisuuksia minkään tutkitun aineen osalta.

Veden käsittely
Putkistokorroosion ehkäisemiseksi vesi käsiteltiin alkaloimalla käyttäen menetelmänä  kalkkikivisepelisuodatusta. Käsittelylaitoksilta kulutukseen lähtevän talousveden mikro-biologinen laatu varmistettiin UV-desinfioinnilla. Veden käsittelyssä ei käytetty mitään kemikaaleja.

Lisätiedot
Veden laatua koskeviin tiedusteluihin vastaavat toimitusjohtaja Juha Stenberg 0500-632 835 ja terveystarkastaja Juha Korpela 0400-970 099.                          

26.7.2017

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016

Toimintakertomus-2016.pdf

Tilinpaatos-2016.pdf

12.5.2017

Kankaan vedenkäsittelylaitoksella on tehty määräaikaishuoltotyö 11.5.2017 kalkkikivisuodatinaltaaseen. Huollon yhteydessä allasta on desinfioitu natriumhypokloriitilla, josta on aiheutunut kloorinhajua vesijohtoveteen jossain osissa Virtain keskustaa. Natrimhypokloriitti on turvallinen desinfiointiaine, josta ei ole vaaraa terveydelle pieninä pitoisuuksina. Vedenkäsittelyaltaan huuhtelu on kertaluonteinen toimenpide, joten kloorinhaju poistuu pian.

31.12.2016

TALOUSVEDEN LAATU V. 2016

Virtain Vesiosuuskunnan jakama vesi oli suoritettujen valvontatutkimusten perusteella  hyvälaatuista talousvettä, joka täytti Sosiaali- ja Terveysministeriön (STM) asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset.

Veden laatua tarkkailtiin voimassa olevan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vesinäytteet tutkittiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratoriossa Tampereella sekä alihankintana Ramboll Analytics Oy:n laboratoriossa Lahdessa.

Verkostovesi

 • Mikrobiologisissa tutkimuksissa ei havaittu tauteja aiheuttavia bakteereja ja laatu oliterveydellisiltä ominaisuuksiltaan moitteetonta.
 • Veden laatu oli hyvä myös kemiallisilta ominaisuuksiltaan. Terveydellisin perustein annettuja kemiallisten aineiden enimmäispitoisuuksien raja-arvoja ei ylitetty minkään tutkitun aineen osalta.
 • Alla muutamia veden käyttäjien kannalta merkityksellisiä tutkimustulosten keskiarvoja:
keskiarvo  STM:n laatuvaatimus (v)/suositusarvo (s)
kolif. bakt., E.coli, suolistop. enterokokit 0 pmy/100 ml 0 pmy/100 ml (v)
heterotrofinen pesäkeluku 2 pmy/ml
rauta < 10 μg/l < 200 μg/l          (s)
mangaani < 1 μg/l < 50 μg/l            (s)
fluoridi 0,20 mg/l < 1,5   mg/l        (v)
kloridi 6,9   mg/l < 250 mg/l         (s)
natrium 5,8   mg/l < 200 mg/l         (s)
nitraatin ja nitriitin summa 1,9  mg/l <   49 mg/l         (v)
sulfaatti 8,6   mg/l < 250 mg/l         (s)
pH 8,1 6,5 – 9,5         (s)
sähkönjohtavuus 159 μS/cm < 2500 μS/cm     (s)
alkaliteetti 1,2   mmol/l > 0,6 mmol/l
kokonaiskovuus 0,65 mmol/l = 3,6 0dH, (vesi on pehmeää)
korroosioindeksi 3,2 > 1,5
torjunta-aineet yhteensä < 0,03 μg/l < 0,50 μg/l         (v)

Raakavesi
Raakavetenä käytettiin pelkästään pohjavettä, joka otettiin Puttosharjun, Jäähdyspohjan ja Kukkokankaan pohjavesialueilta. Vedenottamoiden raakavesistä tehdyissä tutkimuksissa ei havaittu vuoden aikana STM:n asettamien raja-arvojen ylittäviä pitoisuuksia minkään tutkitun aineen osalta.

Veden käsittely
Putkistokorroosion ehkäisemiseksi vesi käsiteltiin alkaloimalla käyttäen menetelmänä  kalkkikivisepelisuodatusta. Käsittelylaitoksilta kulutukseen lähtevän talousveden mikro-biologinen laatu varmistettiin UV-desinfioinnilla. Veden käsittelyssä ei käytetty mitään kemikaaleja.

Lisätiedot
Veden laatua koskeviin tiedusteluihin vastaavat toimitusjohtaja Juha Stenberg 0500-632 835 ja            terveystarkastaja Juha Korpela 0400-970 099.                          

8.12.2016

VESIMITTAREIDEN LUENTA

1. Vesimittarit luetaan laitoksen toimesta Siekkisen, Puttosen ja Tapiolan lukupiireissä 15.12.2016 - 10.01.2017 välisenä aikana.

Muille asiakkaillemme lähetämme mittarinlukukortit, jotka pyydämme palauttamaan asianmukaisesti täytettyinä 05.01.2017 mennessä postitse tai suoraan katuosoitteeseemme Lakarintie 6. 34800 Virrat

Mittarinlukemanne voitte ilmoittaa myös kotisivuillamme www.virtainvesi.fi

Sähköpostiosoitteeseemme vesi.osuus@phpoint.fi tai tekstiviestillä 0440 531525.

2. Vesihuoltolaitoksen taksaan ei tule muutoksia v. 2017.

Veden käyttömaksu on edelleen verollisena 1,20 €/m3.   

8.12.2016

Virtain Vesiosuuskunnan hallitus on valinnut uudet henkilöt toimitusjohtajan sekä toimistonhoitajan tehtäviin. 

Toimitusjohtajaksi on valittu rakennusmestari Juha Stenberg Ruovedeltä.

Toimistonhoitajaksi on valittu merkonomi Anu Hakala Virroilta.

Molemmat aloittavat tehtävänsä 1.1.2017.

15.02.2016

TALOUSVEDEN LAATU V. 2015

Virtain vesiosuuskunnan jakama vesi oli suoritettujen valvontatutkimusten perusteella  hyvälaatuista talousvettä, joka täytti Sosiaali- ja Terveysministeriön (STM) asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset.

Veden laatua tarkkailtiin voimassa olevan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vesinäytteet tutkittiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratoriossa Tampereella sekä alihankintana Ramboll Analytics Oy:n laboratoriossa Lahdessa.

Verkostovesi

 • Mikrobiologisissa tutkimuksissa ei havaittu tauteja aiheuttavia bakteereja ja laatu oliterveydellisiltä ominaisuuksiltaan moitteetonta.
 • Veden laatu oli hyvä myös kemiallisilta ominaisuuksiltaan. Terveydellisin perustein annettuja kemiallisten aineiden enimmäispitoisuuksien raja-arvoja ei ylitetty minkään tutkitun aineen osalta.
 • Alla muutamia veden käyttäjien kannalta merkityksellisiä tutkimustulosten keskiarvoja:
keskiarvo  STM:n laatuvaatimus (v)/suositusarvo (s)
kolif. bakt., E.coli, suolistop. enterokokit 0 pmy/100 ml 0 pmy/100 ml (v)
heterotrofinen pesäkeluku 2 pmy/ml
rauta < 10 μg/l < 200 μg/l          (s)
mangaani < 1 μg/l < 50 μg/l            (s)
fluoridi 0,14 mg/l < 1,5   mg/l        (v)
kloridi 6,9   mg/l < 250 mg/l         (s)
natrium 5,8   mg/l < 200 mg/l         (s)
nitraatin ja nitriitin summa 2,0  mg/l <   49 mg/l         (v)
sulfaatti 8,5   mg/l < 250 mg/l         (s)
pH 8,1 6,5 – 9,5         (s)
sähkönjohtavuus 167 μS/cm < 2500 μS/cm     (s)
alkaliteetti 1,2   mmol/l > 0,6 mmol/l
kokonaiskovuus 0,65 mmol/l = 3,6 0dH, (vesi on pehmeää)
korroosioindeksi 3,2 > 1,5
torjunta-aineet yhteensä < 0,02 μg/l < 0,50 μg/l         (v)

Raakavesi
Raakavetenä käytettiin pelkästään pohjavettä, joka otettiin Puttosharjun, Jäähdyspohjan ja Kukkokankaan pohjavesialueilta. Vedenottamoiden raakavesistä tehdyissä tutkimuksissa ei havaittu vuoden aikana STM:n asettamien raja-arvojen ylittäviä pitoisuuksia minkään tutkitun aineen osalta.

Veden käsittely
Putkistokorroosion ehkäisemiseksi vesi käsiteltiin alkaloimalla käyttäen menetelmänä  kalkkikivisepelisuodatusta. Käsittelylaitoksilta kulutukseen lähtevän talousveden mikro-biologinen laatu varmistettiin UV-desinfioinnilla. Veden käsittelyssä ei käytetty mitään kemikaaleja.

Lisätiedot
Veden laatua koskeviin tiedusteluihin vastaavat toim.joht. Pekka Autio, 0500 632 835 ja terveystarkastaja Juha Korpela, puh. 0400 970 099.                          

Suosittele meitä

Facebook Twitter 1Jaa