Sivun koriste

Vesihuoltolaitos laskuttaa kuluttajia neljännesvuosittain: huhti-, heinä- ja lokakuussa edellisen vuoden kulutukseen perustuvalla arviolaskulla ja vuoden lopussa tehtävällä tasauslaskulla. Vesimittarit luetaan vuoden vaihteessa. 


Asiakkaalle lähetetään mittarinlukukortti tai mittarit luetaan laitoksen toimesta. Virtain Vesiosuuskunta hoitaa vesilaskutuksen yhteydessä myös Virtain kaupungin jätevesilaskutuksen keskustan ja Killinkosken taajaman alueella.

E-lasku ja suoramaksu

Voitte tilata vesilaskun suoraan verkkopankkiinne tekemällä e-laskusopimuksen omassa verkkopankissanne. Jos käytössänne ei ole verkkopankkia, voitte hoitaa vesilaskunne myös suoramaksuna. Voitte tehdä suoramaksusopimuksen omassa pankissanne.


Sopimuksen tekemiseen tarvitsette asiakasnumeron ja viitenumeron
viimeisestä laskusta.

Laskutusta hoitaa Anu Hakala:

 044 053 1525
 toimisto@virtainvesi.fi